BOSS Bugojno: “Bit ćemo na strani običnog čovjeka”

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

Danas u B i H i Bugojnu, na sceni je najbolesniji oblik kapitalizma, izrabljivanje radnika od strane takozvani poslodavaca je premašilo svaku mjeru. Radnici dnevno rade i po 14 sati bez odmora i jednim obrokom,a na očigled današnje javnosti,U takvim firmama se vode dvojne blagajne,na 360km,se plaća dorinos radniku,a ostalo primi na blagajni u firmi,Zakon kaže da preko 35 uposlenih mora biti organizovan sindikat,a gdje to danas ima. Radnici žive u veoma teškim uslovima rada. Veliki broj radnika u našem društvu radu na CRNO, što je nedopustivo, oštećena Država i Radnik a na dobitku samo poslodavac.

Radnici su postali moderni robovi, samozvani kapitalista, koji zajedno sa aktuelnom politikom uništavju običnoga čovjeka koji je prinuđen da guta, ili u protivnom će izgubiti posao a država neće stati na stranu radnika.

Sindikalne organizacije na nivuo države su pod kontrolom vladajuće elite i njihovi prijatelja kapitalista.
Ovakvo stanje neće još dugo potrajati, jer radnicima je dodijalo da budu nečiji robovi, BOSS–Bosanska Stranka će uvijek biti na strani običnoga čovjeka, i zajedno sa radnicima će se boriti i izboriti za bolje uslove rada.

Predsjednik BOSS-a Bugojno
Safet Idrizbegović

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/