Binas Bugojno upošljava 49 radnika

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

Na osnovu člana 107. Statuta, člana 5. i člana 7. Pravilnika o radu, Odluke o potrebi zapošljavanja novih radnika, broj: 06K-1117/23 od 26.10.2023. godine, v.d. direktor privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta

I

 1. Radnik proizvodne linije, 3 izvršioca, na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 2. Radnik u održavanju kruga, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 3. Pirotehničar, 2 izvršioca na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 4. Pirotehničar, 5 izvršilaca na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 5. Pirotehničar, 3 izvršioca na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 6. Portir, 1 izvršilac na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 7. Planer proizvodnje, 1 izvršilac na određeno vrijeme od 6 meseci;
 8. Administrator, 1 izvršilac na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 9. Pirotehničar-pripravnik,25 izvršilaca na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 10. Pirotehničar-pripravnik, 6 izvršilaca na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 11. Projektant hemijske tehnologije,1 izvršilac na određeno vrijeme od 6 mjeseci;

II

 1. Radno mjesto: Radnik proizvodne linije

Opis poslova: Poslovi na raznim doradnim mašinama obrade metala, poslovi na poluautomatima,  Index mašinama;

Posebni uslovi: stručna sprema – III i IV stepen, neophodno radno iskustvo na navedenim poslovima.

 1. Radno mjesto Radnik u održavanju kruga

Opis poslova: Poslovi čiščenja i održavanja kruga, posluživanje peči za centralno grijanje, utovar i istovar elemenata.

Posebni uslovi: stručna sprema – III stepen –  neophodno radno  iskustvo na navedenim poslovima.

 1. Radno mjesto Pirotehničar

Opis poslova: poslovi i radni zadaci kontrole toka proizvodnje odjeljenja laboracija, rad sa složenim kontrolnicima, očna i dimenziona kontrola otpresaka;

Posebni uslovi: stručna sprema – III i IV stepen, smjer       pirotehničar/metalski/opšti/tehnički. Neophodno radno iskustvo na navedenim poslovima.

 1. Radno mjesto Pirotehničar

Opis poslova: Poslovi laboracije namjenskih proizvoda, radi na složenim poslovima laboracije  podsklopova, sklopova i završne laboracije po stručnom uputstvu za rad i izvodu TP.

Posebni uslovi: stručna sprema – III i IV stepen, smjer pirotehničar/metalski/opšti/tehnički.  Neophodno radno iskustvo na navedenim poslovima.

 1. Radno mjesto Pirotehničar

Opis poslova: Rad na složenim poslovima prerade exploziva presovanjem po stručnom  uputstvu pretpostavljenog i izvodu TP;

Posebni uslovi: stručna sprema – III i IV stepen, smjer pirotehničar/metalski/opšti/tehnički.  Neophodno radno iskustvo na navedenim poslovima.

 1. Radno mjesto: Portir

Opis poslova: Vrši pregled objekata, vizuelno prati kretanje lica i roba, vodi sve potrebne evidencije.

Posebni uslovi: stručna sprema- III i IV stepen. Neophodno radno iskustvo na navedenim poslovima.

 1. Radno mjesto: Planer proizvodnje

Opis poslova: Praćenje izvršenja planova proizvodnje u pogonima i od kooperanata: a) Godišnji  b)Tromjesečni c) Mjesečni d) Finalni termin plan.

Posebni uslovi: stručna sprema IV stepen, smjer tehnički. Poznavanje rada na računaru (MS Office paket). Neophodno radno iskustvo na navedenim poslovima.

 1. Radno mjesto Administrator

Opis poslova: Administrativni poslovi u Sektoru proizvodnje, vođenje registra  dokumentacije Sektora proizvodnje, pračenje primljene i odaslane pošte, vođenje evidencije mjesečne knjige satnica radnika.

Posebni uslovi: stručna sprema IV stepen, poznavanje rada na računaru Microsoft Office, neophodno radno iskustvo na navedenim poslovima.

 1. Radno mjesto Pirotehničar-pripravnik

Opis poslova: Poslovi laboracije namjenskih proizvoda, radi na složenim poslovima laboracije  podsklopova, sklopova i završne laboracije po stručnom uputstvu za rad i izvodu TP.

Posebni uslovi: stručna sprema – III i IV stepen, smjer pirotehničar/metalski/opšti/tehnički.

 1. Radno mjesto Pirotehničar-pripravnik

Opis poslova: poslovi i radni zadaci kontrole toka proizvodnje odjeljenja laboracija, rad sa složenim kontrolnicima, očna i dimenziona kontrola otpresaka;

Posebni uslovi: stručna sprema – III i IV stepen, smjer pirotehničar/metalski/opšti/tehnički.

 1. Radno mjesto Projektant hemijske tehnologije

            Opis poslova: Analizira kvalitet pirotehničkih smješa u serijskoj proizvodnji,

razmatra mogućnost poboljšanja i daje prijedloge za odgovarajuće izmjene.

Poštivanje i pridržavanje mjera ZnR i ZoP.

Posebni uslovi: stručna sprema- VII stepen ( VSS,240 ETC bodova), smjer hemičar,   biohemičar.Poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima.

III

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

– ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;

– dokaz o radnom iskustvu za tražena radna mjesta; potvrda o nezaposlenosti;

– uvjerenje o državljanstvu.

U prijavi obavezno naznačiti adresu i broj kontakt telefona.

Kandidati svoje prijave trebaju dostaviti preporučeno poštom ili lično na adresu: “Binas” d.d. Bugojno, Armije BiH 171, Bugojno, sa naznakom “prijava na konkurs – ne otvaraj”.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni.

Ljekarsko uvjerenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljenje poslova, Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka su u obavezi dostaviti samo oni kandidati koji budu primljeni u radni odnos na osnovu ovog konkursa.

v.d. direktor Društva

______________________

Dr. sc. Abaz Manđuka

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/