ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d.: Premija koja dominira, isplata koja fascinira – Domaće osiguranje na vrhu i u segmentu isplate šteta

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Prema službenim rezultatima Agencije za nadzor osiguranja FBiH, ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. je pozicionirano kao najveće osiguravajuće društvo u BiH, s ostvarenom najvećom premijom, ali i osiguravač s najefikasnijom obradom i isplatom šteta.
Kontinuirane inovacije i unapređenje poslovnih procesa, učinile su da obrada i isplate šteta u ASA CENTRAL OSIGURANJU budu najefikasnije u državi.

Cijeli proces prijave i obrade šteta je automatiziran i digitaliziran, koji uz potpunu informisanost oštećenika o statusu obrade štete čine ovaj segment poslovanja Društva jednostavnim i transparentnim.

Da je moguće imati najveći broj odštetnih zahtjeva, a istovremeno biti najbrži u isplati šteta, otkriva član Uprave i izvršni direktor Arnes Hadžiosmanović: „Osim u premijskom dijelu gdje je ASA CENTRAL OSIGURANJE neprikosnoveni osiguravač na tržištu osiguranja u BiH, ponosno ističemo da smo i u segmentu obrade i isplate šteta ostvarili rekordne rezultate u 2023. godini. Procenat ažurnosti riješenih odštetnih zahtjeva od 98.82%, odnosno 31.115 šteta i isplaćenih 52.878.350,09 KM čine nas trenutno tržišnim liderom, sa ponovo ističem, rekordnim brojem riješenih šteta u jednoj poslovnoj godini.

Potpuno smo svjesni činjenice da su naši osiguranici prepoznali ASA CENTRAL OSIGURANJE kao pouzdanog i odgovornog osiguravača i u segmentu obrade šteta, što nam daje obavezu da i u tekućoj godini zadržimo izvrsnost u poslovanju, uz kontinuirano dodatno unapređenje jednostavnosti prijave i procjene štete i brzine obrade iste. Već u prvom kvartalu 2024. godine našim osiguranicima ćemo omogućiti jednostavniju prijavu i procjenu štete na vozilima, na našim stanicama tehničkih pregleda sestrinske firme ASA TESTING CENTAR te brži i jednostavniji proces obrade šteta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, od prijave štete do stručne medicinske usluge.

Naša posvećenost stručnoj procjeni rizika rezultira savršenim skladom između šteta i premije, stvarajući neupitnu stabilnost u financijskim rezultatima.„
U ASA CENTRAL OSIGURANJU, uspjeh se ne mjeri samo brojkama – on se doživljava kao vrhunska usluga i ekskluzivno zadovoljstvo naših klijenata.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/