TREĆI KLUBSKI TAEKWONDO TURNIR Bugojno cup 2016

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponudatehnike/

SPOSRTSKA DVORANA OSNOVNA ŠKOLA „BRISTOVI“ BUGOJNO 23.01.2016.

ORGANIZATOR: TAEKWONDO KLUB BUGOJNO

PRIJAVE: bhbhm1@gmail.com

Kontakt: Hamza Mabašić +387 61 358 162

 

Oprema:

Takmičenje će se organizirati na standardnim oklopima, stoga molimo trenere da ponesu komplet opremu (standardni oklopi, kaciga, guma za zube, štitnici za podlaktice i potkoljenice, štitnici za šake i stopala).

Odgovornost:

Svi učesnici nastupaju na vlastitu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za nastale

povrede, štetu ili gubitak stvari i opreme. NAGRADE: Medalje i diplome za sve učesnike i druge nagrade. KOTIZACIJA: 20,00 KM

SATNICA:

Subota, 23.01.2016.

08:00 – 09:00 registracija i vaganje u OŠ BRISTOVI BUGOJNO

09:00 – 09:30 Sastanak trenera i svečano otvaranje

09:30 – POČETAK TAKMIČENJA

KATEGORIJE

Vrtićanci:

Klasa  A (2008. i 2009.)

-18,-20,-22,-24,-26,-28,-30,-33,-36,+36 kg

Klasa B (2010. i 2011.)

-16,-18,-20,-22,-24,-26,-28,-30,-33,+33 kg

Mlađi kadeti M/Ž (2005., 2006., 2007.)- bez udaraca u glavu!

Klasa A – 4. geup i više, Klasa B – od 9. do 5. geupa

Ml. Kadeti: -24, -27, -30, -33, -36, -39, -43, -47, -51, +51

Kadet M / Ž ( 2002., 2003., 2004.)

Klasa A – 4. geup i više, Klasa B – od 9. do 5. geupa

Kadeti M : -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65

Kadetkinje : -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59

Juniori M/Ž (1999., 2000. i 2001.)

Juniori ori : -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 kg

Juniorke : -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, -+68 kg

Seniori M/Ž  (1999 i stariji)

Seniori : -54, -58, -63, -68,-74, -80, -87, +87

Seniorke: -46,  -49, -53, -57, -62, -67,  -73, +73

Trajanje borbi će biti određeno u skladu sa brojem prijavljenih takmičara. Broj prijava je ograničen do 200 takmičara maksimalno. Rok za prijavu je srijeda 20.01.2016. godine.

Organizacioni odbor:

Hamza Malbašić

indeksiraj

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o