Vlada SBK-a odbila amandmane zastupnika DF-a Edina Mašića o povećanju dječijeg doplatka, porodiljske naknade i naknade za novorođenče

https://www.youtube.com/channel/UCbf4p5GG_BZy4h6RxQV8D2w?sub_confirmation=1

Odbila je moje amandmane na Prijedlog izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom.

Tražio sam povećanje dječijeg doplatka u iznosu od 62 KM, povećanje porodiljske naknade na 310 KM i naknade za novorođenče u iznosu od 310 KM.

Ovim povećanjem bi dali do znanja građanima da vlast vodi računa o istim i ovo bi bila jedna od mjera u borbi protiv nataliteta kojem je izložen i naš kanton.

Trenutno su ove naknade jedne od najnižih u FBiH.

http://www.bugojno-danas.info/dobrodosli-u-kraljevstvo-bureka-pekara-princ-na-ulazu-u-bugojno-privlaci-putnike-iz-cijelog-svijeta/ http://bit.ly/ka14062018 http://www.bugojno-danas.info/stiglo-najvece-priznanje-od-facebooka-facebook-stranica-bugojno-danas-dobila-plavu-znacku/