http://sda.ba/home/

Vlada SBK-a odbila amandmane zastupnika DF-a Edina Mašića o povećanju dječijeg doplatka, porodiljske naknade i naknade za novorođenče

http://www.sbb.ba/ http://www.sbb.ba/ https://www.facebook.com/elvedinmusanovicSDA/
https://www.facebook.com/kasumovic.fuad/

Odbila je moje amandmane na Prijedlog izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom.

Tražio sam povećanje dječijeg doplatka u iznosu od 62 KM, povećanje porodiljske naknade na 310 KM i naknade za novorođenče u iznosu od 310 KM.

Ovim povećanjem bi dali do znanja građanima da vlast vodi računa o istim i ovo bi bila jedna od mjera u borbi protiv nataliteta kojem je izložen i naš kanton.

Trenutno su ove naknade jedne od najnižih u FBiH.