http://sda.ba/home/

U Kulturnom centru princeze Dževhere Bugojno održan rutinski pregled vida polaznika mektebske nastave

http://www.sbb.ba/ http://www.sbb.ba/ https://www.facebook.com/elvedinmusanovicSDA/
https://www.facebook.com/kasumovic.fuad/

U nedjelju što odgovara 15.04.2018. u Kulturnom centru princeze Dževhere Bugojno koji pripada Ligi muslimanskog svijeta je izvršen sistematski pregled vida polaznika mekteba IZ Bugojno. Isa dr. Jusuf i Ali dr. Kudaimati su izvršili pregled djece, a ova akcija je organizovana u saradnji između IZ u Bugojnu i Kulturnog centra princeze Dževhere koji je ovom prilikom bio incijator podjele kesica slatkiša sa logom Ureda i Centra svim polaznicima mekteba. Treba imati na umu da su i polaznici mekteba džamije princeze Dževhere također bili na ovom pregledu koji je rutinski, obavlja se s vremena na vrijeme.