http://sda.ba/home/

U četvrtak i petak u Bugojnu manifestacija “Dani organske proizvodnje 2018”

http://www.sbb.ba/ http://www.sbb.ba/ https://www.facebook.com/elvedinmusanovicSDA/
https://www.facebook.com/kasumovic.fuad/

Općina Bugojno u suradnji sa Asocijacijom organskih proizvođača SBK/KSB organizuje i poziva proizvođače i ostale zainteresovane građane

na manifestaciju
« DANI ORGANSKE PROIZVODNJE- BUGOJNO 2018» dana 19 i 20.04.

Sala na V-spratu općine Bugojno- 19.04.( četvrtak) od 11 h do 13 h

Predavanje na temu:
– Ekonomija ruralnih područja/ poljoprivreda
– Zakon o organskoj poljoprivredi

Sajam u ulici Zlatnih ljiljana- 20.04 ( petak) u 11 h

– Kulturno zabavni program- nastup Gradskog folklornog ansambla Bugojno
– Otvaranje manifestacije i obraćanje govornika, dodjela zahvalnica i priznanja