Svjetsko vijeće crkava u Ženevi ugostilo NJ. E. Generalnog sekretara Rabite dr. Muhamed bin Abdulkerim El-lsa

http://www.bugojno-danas.info/bugojno-nogometna-skola-sprint-pocela-sa-radom/

Svjetsko vijeće crkava u Ženevi je ugostilo NJ. E. Generalnog sekretara Rabite dr. Muhamed bin Abdulkerim El-lsa te održalo otvorenu i iscrpnu diskusiju sa generalnim sekretarom, njegovim suradnicima i osobljem Vijeća i to u prisustvu mnogih intelektualnih i medijskih dužnosnika. Tokom ovog susreta niz povezanih i značajnih pitanja je tretirano, a također NJ. E. se sastao nasamo sa generalnim sekretarom Vijeća i njegovim suradnicima.