Saopštenje Narodne Stranke Radom za Boljitak Bugojno: Radnici su postali moderni robovi

http://bit.ly/ka19-29042018

Danas u Bugojnu, na sceni je najbolesniji oblik kapitalizma, izrabljivanje radnika od strane takozvanih poslodavaca je premašilo svaku mjeru. Radnici dnevno rade i po 14 sati bez odmora i jednim obrokom, a na očigled današnje javnosti, u takvim firmama se vode dvojne blagajne, na 400 KM, se plaća doprinos radniku, a ostalo primi na blagajni u firmi. Zakon kaže da preko 35 uposlenih mora biti organizovan sindikat, a gdje to danas ima, radnici žive u veoma teškim uslovima rada, veliki broj radnika u našem društvu rade na CRNO, što je nedopustivo, oštećena Država i Radnik a na dobitku samo poslodavac.

Radnici su postali moderni robovi, samozvani kapitalista, koji zajedno sa aktuelnom politikom uništavaju običnoga čovjeka koji je prinuđen da guta, ili u protivnom će izgubiti posao a država neće stati na stranu radnika.

Sindikalne organizacije na nivou države su pod kontrolom vladajuće elite i njihovih prijatelja kapitalista.

Ovakvo stanje neće još dugo potrajati, jer radnicima je dodijalo da budu nečiji robovi.

Predsjednik OO Narodne Stranke Radom za Boljitak Bugojno Safet Idrizbegović

http://www.bugojno-danas.info/stiglo-najvece-priznanje-od-facebooka-facebook-stranica-bugojno-danas-dobila-plavu-znacku/