Održana finalna smotra školskog programa “Projekt građanin/Ja građanin”

http://preventlabs.ba/

U subotu i nedjelju 12. i 13. 5. u Sarajevu održana je Finalna smotra školskog programa “Projekt građanin/Ja građanin” za 360 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine koji predstavljaju 36 najuspješnijih školskih timova u praktičnoj nastavi građanskog obrazovanja u školskoj 2017/2018 godini, održana je danas u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu.

Finalnu smotru organizovao je Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u saradnji sa Ambasadom SAD-a u BiH i Ministarstvom civilnih poslova BiH.

Učenicima se na otvaranju Finalne smotre obratila ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack.

“Projekt građanin/Ja građanin” praktični je dio nastave građanskog obrazovanja, koji se kao obavezan nastavni sadržaj provodi u svim osnovnim i srednjim školama širom Bosne i Hercegovine. Cilj ovog školskog programa je razvoj participativne demokratske političke i građanske kulture u kojoj pojedinac, kao emancipiran, osnažen i angažiran građanin, upravlja promjenama u sebi i oko sebe. Svake godine “Projekt građanin/Ja građanin” praktičnu nastavu građanskog obrazovanja pohađa oko 30.000 učenika.

U programu Finalne smotre je promovirano 36 školskih timova osnovnih i srednjih škola koji predstavljaju najuspješnije prakse iz cijele BiH. Među promovisanim bili su i pobjednici „Projekta građanin“ iz SBK. Prva osnovna škola Bugojno i Srednja stručna škola Bugojno na čelu sa profesorom demokratije i ljudskih prava Namirom Haračićem i nastavnicom Džemilom Kišijom. Na smotri su prisustvovali i direktor Prve osnovne škole Bugojno Samir Šečić i direktor Srednje stručne škole Bugojno Enver Hadžiabdić.

Koordinator CIVITAS-a SBK/KSB Namir Haračić, profesor.

http://bit.ly/BingoMartII https://www.bugojno-danas.info/stiglo-najvece-priznanje-od-facebooka-facebook-stranica-bugojno-danas-dobila-plavu-znacku/