http://sda.ba/home/

Kantonalni odbor Demokratske fronte SBK traži imena i prezimena 40 bivših članova DF-a koji su pristupili SDP-u

http://www.sbb.ba/ http://www.sbb.ba/ https://www.facebook.com/elvedinmusanovicSDA/
https://www.facebook.com/kasumovic.fuad/

Molimo one koji imaju imena i prezimena ovih 40 „visokih funkcionera DF SBK“ da objelodane njihova imena i prezimena sa obnašajućim „funkcijama“, kako bismo (sa)znali „na koga više ne možemo računati“ i da se zna da li su bili doista članovi DF-e ili su bili na privremenom (prljavom) zadatku razbijanja naših pročišćenih redova po nedavno završenoj reevidenciji članstva.

Povjerenik KO DF SBK/KSB
Enes Srebrenica