http://sda.ba/home/

Javna tribina pod naslovom „BOSANSKI JEZIK U KONTEKSTU MEĐUNARODNOG MATERNJEG JEZIKA“

http://www.sbb.ba/ http://www.sbb.ba/ https://www.facebook.com/elvedinmusanovicSDA/
https://www.facebook.com/kasumovic.fuad/

Povodom nadolazećeg Međunarodnog dana maternjeg jezika, a u cilju unapređenja naše lokalne zajednice Taekwondo klub Bugojno pod pokroviteljstvom Općine Bugojno, a u saradnji sa Institutom za jezik Univerziteta u Sarajevu organizuje Javnu tribinu pod naslovom „BOSANSKI JEZIK U KONTEKSTU MEĐUNARODNOG MATERNJEG JEZIKA“ i promociju izdanja Instituta za jezik iz 2016. i 2017. godine (Rječnik bosanskog jezika, Pravopisni priručnik bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika sa osnovama gramatike, Zbornik radova s posljednjega simpozija o bosanskom jeziku, itd.).

Međunarodni dan maternjeg jezika (engleski: International Mother Language Day), koji se obilježava 21. februara, UNESCO je proglasio 1999. godine, a Generalna skupština Ujedinjenih naroda priznala je rezolucijom ovaj praznik. Međunarodni dan maternjeg jezika redovno proslavljaju zemlje članice UNESCO-a kako bi promovirale jezičnu i kulturnu raznolikost, te multilingvizam.

Predstavnici Instituta za jezik koji će održati predavanje su: direktor Instituta za jezik dr. Alen Kalajdžija, dr. Jasmin Hodžić, mr. Zenaida Karavdić i književnik Hadžem Hajdarević.

Javna tribina će biti održana u petak, 23. februara 2018. godine u Kristalnoj sali Općine Bugojno sa početkom u 18.00 sati.