BiH

Besplatnom mobilnom aplikacijom do najjeftinijeg goriva u FBiH krajem maja

Potrošači će korištenjem ove mobilne aplikacije imati jednostavan pristup pregledu važećih cijena. Mobilna aplikacija o cijenama naftnih derivata na...

Počela provjera diploma u Federaciji BiH, prvi rezultati za šest mjeseci

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović se osvrnula i na pitanje vjerodostojnosti diploma zaposlenih u školama na području FBiH.

Mogućnost otpisa zateznih kamata na snazi još tri dana

Kamata nastala po osnovu neplaćenih javnih prihoda, sa stanjem na dan 31. decembar 2016. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik glavnicu...