Agencija za lokalni razvoj općine Bugojno poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) da podnesu prijedloge projekata na otvoreni poziv Mreže snažnih gradova

Agencija za lokalni razvoj općine Bugojno poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) da podnesu prijedloge projekata na otvoreni poziv Mreže snažnih gradova.

Mreža snažnih gradova (The Strong Cities Network – SCN) sa zadovoljstvom objavljuje poziv za dodjelu granta lokalnih inovacija organizacijama civilnog društva za sprovođenje projekata i aktivnosti usmjerenih na prevenciju i borbu protiv nasilnog ekstremizma (preventing and countering violent extremism – P/CVE) na lokalnom nivou područja Zapadnog Balkana. Ovim grantom, SCN ima za cilj da pomogne u jačanju partnerstva između OCD-a i lokalnih vlasti u cilju razvijanja inkluzivnih i zajedničkih projekata i aktivnosti radi jačanja otpornosti zajednice i socijalne kohezije u borbi protiv nasilnog ekstremizma. Grantovi za inovacije imaju za cilj da podrže specifične inicijative prevencije predložene od strane lokalnih predstavnika civilnog društva (mladih, žena, vjerskih i drugih lidera u zajednici, kao i nevladinih organizacija), ali i da podrže njihovu sposobnost implementacije takvih projekata.

Više informacija o Grantu lokalnih inovacija i kako aplicirati možete pronaći na sljedećim linkovima:

Call for Proposals

Budget Template

Aplikacije se podnose isključivo na engleskom jeziku, a prijevod poziva na b/h/s jezik možete naći na sljedećem linku:

Prijevod poziva

Rok za prijavu je 18. decembar 2017. godine do 23:00 sati gospođi Rafia Bhulai na email adresu rbhulai@globalcenter.org

Za sve dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom aplikacije molimo vas da se obratite Agenciji za lokalni razvoj općine Bugojno putem telefona na broj 030/509-210, e-mailom na adresu agencijabugojno@gmail.com, ili lično na adresu 307. Motorizovane brigade br 92 (zgrada Općine, V sprat).

https://www.bingotuzla.ba/2018/10/15/za-pocetak-sedmice-dodatno-snizeno-15-10-17-10-2018/ https://www.bugojno-danas.info/stiglo-najvece-priznanje-od-facebooka-facebook-stranica-bugojno-danas-dobila-plavu-znacku/